Kontakt

Redakcja Portalu Społeczności Kopernikańskiej “EKopernik” w roku 2016/2017:

Redaktor naczelny: Klaudia Pryjmak

Z-ca redaktora naczelnego: Jakub Penar

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

38-400 Krosno
ul. Piotra Skargi 2
tel/fax: 13 43 204 50; 13 43 217 72